Qur’ân & Sunnah

Ang Pagsunod sa Sunnah (video)

Ang Pagsunod sa Sunnah (video)

Ang tinatalakay dito ay pagpapaliwanag sa tunay na kahulugan ng Sunnah. ...

Saligan

Ang Pananampalataya Ay Naaangkop Ang Apat

Ang Pananampalataya Ay Naaangkop Ang Apat

Naaangkop ang Fiṭrah, kaisipan, batas at ang pakiramdam ...

Ang Kahulugan Ng Muslim

Ang Kahulugan Ng Muslim

Mga Haligi Ng Islām

Mga Haligi Ng Islām

Ang Kahulugan ng Eemān

Ang Kahulugan ng Eemān

Ang Kahulugan Ng Islām

Ang Kahulugan Ng Islām

Pagsamba

Mga Taong Nararapat Tumanggap ng Zakāh

Mga Taong Nararapat Tumanggap ng Zakāh

Mayroong walong klaseng mga tao na nararapat tumanggap ng Zakāh ayon sa nabanggit sa banal na Qur'ân ...

Ang Kaparusahan ng Taong Hindi Nagbibigay ng Zakāh

Ang Kaparusahan ng Taong Hindi Nagbibigay ng Zakāh

Ang Zakāh ay obligado sa mga Muslim na may kakayahan at ang sinumang hindi magbigay nito ay makakala ...

Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang pagsasagawa ng Omrah ay isa rin sa mga tungkulin ng mga Muslim lalaki man o babae. ...

Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang ibig sabihin ng Wuḍu ay ang paghuhugas sa ilang partikular na bahagi ng katawan sa pamamagitan n ...

Not Found