Paparating na Naman ang Bagong Taon

Paparating na Naman ang Bagong Taon

Namumuhay tayo dito sa Mundo na taon-taon ay nagbabago ...

Gusto ba Natin Makamit ang Paraiso?

Gusto ba Natin Makamit ang Paraiso?

Mamuhay tayo dito sa Mundo ng walang nasasaktan, walang naaapakan at walang naaapi ...

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting dahil sa kahirapan ...

Ang Positibong Pananaw

Ang Positibong Pananaw

Ang pag-iisip ng mga positibong bagay ay parang elemento na sumasabay sa kilos at gawa ...

Mapalad Ka

Mapalad Ka

Iyong mababatid kung gaano ka kapalad aking kaibigan o kapatid sa pananampalataya ...

Ang Mga Kabataan Sa Ngayon

Ang Mga Kabataan Sa Ngayon

Mga kabataan na nakikita natin na nalololong sa mga masasamang bisyo kabilang na dito ang pagga ...

Ang Kababaang-Loob

Ang Kababaang-Loob

Napaka sarap sa pakiramdam na ikaw ay walang natatapakang tao ...

Ang Buwan ng Muḥarram sa Islamikong Kalendaryo

Ang Buwan ng Muḥarram sa Islamikong Kalendaryo

Ang buwan ng Muḥarram ay tinawag ng Propeta na buwan ng Allǎh dahil sa kadakilaan at kainaman n ...

Mga Kahalagahan ng Ḥijāb (video)

Mga Kahalagahan ng Ḥijāb (video)

Ang Ḥijāb ay bilang pagsunod, kadalisayan, kalinisang-puri o kabilang sa tanda ng mga babaeng m ...

Eksaminasyon sa mga Tao (video)

Eksaminasyon sa mga Tao (video)

Ang tinatalakay dito ay may kinalaman sa kalamidad, dahilan ng trahedya o pagsubok na dumaratin ...

Araw ng Pagkaligtas ni Moises at Pagkalunod ni Paraon (video)

Araw ng Pagkaligtas ni Moises at Pagkalunod ni Paraon (video)

Araw ng pagkaligtas ni Propeta Moises sumakanya ang kapayapaan mula kay Paraon. ...

Ȁshoorā, Ang Ikasampung Araw ng Buwan ng Muḥarram

Ȁshoorā, Ang Ikasampung Araw ng Buwan ng Muḥarram

Ang araw ng Ȁshoorâ ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muḥarram. ...

Ang Pagsangla ng Lupa at Ginto

Ang Pagsangla ng Lupa at Ginto

Ang pagsangla ng lupa sa atin ay kapalit ng halaga na inutang na may kasunduan. ...

Ang Mabuting Lider

Ang Mabuting Lider

Ang mabuting lider o pinuno ay kung sino ang makakapagbigay ng solusyon at labanan ang mga ito. ...

Ang Lottery, Ending At Raffle Ticket

Ang Lottery, Ending At Raffle Ticket

Bilang isang balik Islam gusto ko pong malaman kung tayo ba ay pweding makilahok sa mga gawaing ...

Mga Karapatan ng mga Magulang sa mga Anak

Mga Karapatan ng mga Magulang sa mga Anak

Sa Islâm ay ipinag-utos ang mabuting pakikitungo sa mga magulang sa anumang panahon. ...

Mga Karapatan ng mga Kapitbahay

Mga Karapatan ng mga Kapitbahay

Bawat isa sa atin ay may karapatan sa kanyang kapitbahay, kaya ating ibigay ang karapatan ng ba ...

Dalawang Babaeng Nag-aaway Dahil sa Isang Bata

Dalawang Babaeng Nag-aaway Dahil sa Isang Bata

Kinuha niya ang bata na para bagang galit na galit at sinabi niya na tatadtarin ko ang batang i ...

Anghel ng Kamatayan, Kaibigan ni Propeta Solomon

Anghel ng Kamatayan, Kaibigan ni Propeta Solomon

Naalala mo ba noong pagdalaw mo sa akin na mayroon akong kausap na isang lalaki? ...

Ang Pagdating ng mga Kastila at Kristiyanismo sa Pilipinas

Ang Pagdating ng mga Kastila at Kristiyanismo sa Pilipinas

Ang unang Muslim na nagtanggol sa kalayaan ng Pilipinas at Relihiyong Islam ay si Lapu Lapu. ...