Tungkol sa amin

New Muslims ay isa sa websayt ng Electronic Da’wah Committee (EDC), pag-aari ng Al-Najat Charitable Society sa Kuwait.

New Muslims ay naghahangad na maging natatanging makipagtulungan at nakabibigay-kaalaman hinggil sa Islam sa pamamagitan ng internet para sa mga Balik Islam pati narin sa mga maaaring magbalik-loob.

Ito ay naglalayon na turuan ang mga Balik Islam tungkol sa pangunahing pundasyon ng Islam, na nagbibigay sa kanila ng dosis ng kabanalan at pagsuporta sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng mga iba’t-ibang serbisyo batay sa kanilang pangangailangan. Bukod pa, sinusubukang ipakita ang tunay na larawan ng Islam at ang mensahe nito para sa lahat, lalo na sa mga maaaring magbalik-loob.

New Muslims ay nangunguna sa pangunahing dalawang-yugto ng proyekto na binubuo ng dalawang websayt. Sa iba pang website ay The Faith “Ang Pananampalataya”, na kung saan ay pauna at ekstensibo, bilang pagtugon sa mga Muslim sa pangkalahatan na mas may malalim na pananaw sa relihiyong Islam, ang mga kuru-kuro nito, mga doktrina, mga lehislasyon at iba’t-ibang mga nakasanayan.

E-Dawah Committee Al-Najat Charity Society