Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa hajj simula sa Al-Ihram hanggang sa Tawaf Al-Wid ...

Ang Kabutihan ng Hajj

Ang Kabutihan ng Hajj

Pagpapaliwanag tungkol sa kabutihan ng Hajj na ito’y nakapagbubura ng mga kasalanan. ...

Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Anak ng isang sikat na Philippine Action Movie Star na si Robin "Abdul Aziz" Padilla. ...

Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang tamang kahulugan ng Ḥajj Mabroor na kung saan ay nakasanayang pagbati sa mga taong nagsasag ...

Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang pagsasagawa ng Omrah ay isa rin sa mga tungkulin ng mga Muslim lalaki man o babae. ...

Tatlong Uri Ng Nusuk Sa Hajj

Tatlong Uri Ng Nusuk Sa Hajj

tatlong uri ng nusuk hinggil sa pagsasagawa ng Hajj: Tamattu', Qiraan at Ifraad. ...

Ang Hajar Aswad ay Napakaputi

Ang Hajar Aswad ay Napakaputi

Ibinaba ang Ḥajar Aswad mula sa Paraiso, at ito ay higit na maputi kaysa sa gatas o higit na ma ...

Ang Kahalagahan ng Hajj

Ang Kahalagahan ng Hajj

Ang pagsasagawa ng Ḥajj ay isang itinakdang tungkulin ng bawat Muslim na may kakayahang gumugol ...

Ang Kahulugan ng Hajj

Ang Kahulugan ng Hajj

Ang Ḥajj ay ang pagdalaw sa banal na lugar sa Makkah upang bigyang-alaala ang matibay na panini ...