Ang Kahulugan ng Ayatul Kursi

Ang Ayatul Kursi ang tinutukoy sa Sunnah na siyang pinakadakilang Ayah sa Qur’an, ito rin ay ang Ayah na siyang binabasa natin tuwing matapos ang limang Salah sa araw-araw. Ang Ayatul Kursi ay naglalaman ng mga mahalagang aralin at binanggit ni Imam Ibnu Katheer ang pagkakahatihati nito sa sampung kompletong pangungusap at mga aralin mula dito…

By: Ustadz Mujahid Navarra

Related Post