Ang Pagyakap Sa Islām ni Bro. Mark Mandario

Ang Pagyakap Sa Islām ni Bro. Mark Mandario

Naniniwala po ako sa iisang Diyos na si Allah, at naniniwala po ako kay Propeta Muhammad ...

Ang Pagyakap Sa Islām Ni Bro. Leo Moreno

Ang Pagyakap Sa Islām Ni Bro. Leo Moreno

Masaya po ako at ramdam ko ang pagyakap ko sa Islām, kaya gusto ko maibahagi ko ang utos ng All ...

Nang Aking Matagpuan Ang Islam

Nang Aking Matagpuan Ang Islam

Ngayon taas noo ako na naging isang Muslim dahil dito ko natagpuan ang kagandahan ng buhay ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Sister Liza

Ang Pagyakap sa Islām ni Sister Liza

Nararamdaman ko ang biyaya ng pagkapanganak muli o pagpapatawad ng mga kasalanan ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Reynaldo Bariga

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Reynaldo Bariga

Ang nagustuhan ko sa mga Muslim ay ang pagkakaroon ng friendly at matulungin. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Welmer Baldoza

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Welmer Baldoza

Nagustuhan ko sa Islām ay ang magandang kaugalian ng mga Brothers and Sisters at ang pagdarasal ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Arthur Mediodia

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Arthur Mediodia

Sa dati kong Relihiyon si Hesus ay Diyos, pero sa Islām si Hesus ay Propeta. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Dennis Parrocha

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Dennis Parrocha

Nagustuhan ko sa Islam ay ang paniniwalang si Allǎh lamang ang nag-iisang Diyos. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Engr. Luis Gabuyo

Ang Pagyakap sa Islām ni Engr. Luis Gabuyo

Nakita ko ang tunay na Relihiyon, at nakilala ko ang tunay na Panginoon na Siyang naglalang sa ...

Ang Pagyakap sa Islām ng Legendary Singer na si Friedie Aguilar

Ang Pagyakap sa Islām ng Legendary Singer na si Friedie Aguilar

Nawa’y maging matatag siya at ang kanyang pamilaya sa pananampalatayang Islām. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Jerry Garcia

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Jerry Garcia

Sa ngayon ay nakatitiyak na ako sa aking bagong relihiyon na ito ang tunay na relihiyon na ibin ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Enrique Gualvez

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Enrique Gualvez

Naisip ko na sa pagpasok ko sa Islam ay maitutuwid ko ang mali kong pamumuhay. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Maycho Pelaez

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Maycho Pelaez

Akala ko noon, ang Islām ay isang maling paniniwala pero gabi-gabi ko binabasa ang aklat ng Isl ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Henry Untalan

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Henry Untalan

Nang dumating ako sa Kuwait at noong unang araw ko sa aking trabaho ay nandoon parin ang takot ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Raul Diokno

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Raul Diokno

Katotohonang ang Allah ay Napaka-Maawain at Napaka-Mahabagin sa mga taong naghahanap ng kapayap ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Tyrone Licu

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Tyrone Licu

Buo ang pananampalataya ng mga Muslim kay Allǎh, at sila ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. ...

Bakit Sila Tinawag na Balik Islām?

Bakit Sila Tinawag na Balik Islām?

Dahil Islām ang unang Relihiyon na sinunod ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila ...