Ang Pagtitiwala Buhat sa mga Amo

Ang Pagtitiwala Buhat sa mga Amo

Ang mga amo ay kailangan nilang tuparin kung anuman ang kasunduan ...

Ang Positibong Pananaw

Ang Positibong Pananaw

Ang pag-iisip ng mga positibong bagay ay parang elemento na sumasabay sa kilos at gawa ...

Ang Panandaliang Buhay

Ang Panandaliang Buhay

Nakakapanibugho para sa ating mga kapatid na hindi pa nahahatak sa tamang landas ...

Mga Payo sa mga Mag-asawa

Mga Payo sa mga Mag-asawa

Mga payo sa mga mag-asawa na mainam malaman ng bawat mag-asawa ...

Mapalad Ka

Mapalad Ka

Iyong mababatid kung gaano ka kapalad aking kaibigan o kapatid sa pananampalataya ...

Makamundong Nakakaaliw

Makamundong Nakakaaliw

Ang Mundo ay panandalian lamang na punong-puno ng pagsubok at palamuti ng makamundong nakakaali ...

Ang Buhay

Ang Buhay

Ang pagsisimula ng buhay ng isang tao ay masasabi na nagsimula noong ito ay nabuo sa sinapupuna ...

Ang Pagiging Simple

Ang Pagiging Simple

Komportable sa pagiging simple subalit simpleng presentable ...

Ang Mga Kabataan Sa Ngayon

Ang Mga Kabataan Sa Ngayon

Mga kabataan na nakikita natin na nalololong sa mga masasamang bisyo kabilang na dito ang pagga ...

Ang Kababaang-Loob

Ang Kababaang-Loob

Napaka sarap sa pakiramdam na ikaw ay walang natatapakang tao ...

Ang Buwan ng Muḥarram sa Islamikong Kalendaryo

Ang Buwan ng Muḥarram sa Islamikong Kalendaryo

Ang buwan ng Muḥarram ay tinawag ng Propeta na buwan ng Allǎh dahil sa kadakilaan at kainaman n ...

Paano Maging Isang Mabuting Maybahay?

Paano Maging Isang Mabuting Maybahay?

Ang mabuting maybahay ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng kany ...

Ang Ipinahintulot At ِHindi Ipinahintulot Na Gawin Sa Pagtatalik  Sa Asawa

Ang Ipinahintulot At ِHindi Ipinahintulot Na Gawin Sa Pagtatalik Sa Asawa

Tungkol sa ibat ibang ginagawang paraan ng husband during sexual intercourse sa kanyang maybaha ...

Mga Kahalagahan ng Ḥijāb (video)

Mga Kahalagahan ng Ḥijāb (video)

Ang Ḥijāb ay bilang pagsunod, kadalisayan, kalinisang-puri o kabilang sa tanda ng mga babaeng m ...

Kailan ang Kapanganakan ni Kristo?

Kailan ang Kapanganakan ni Kristo?

Kung susuriin natin mabuti ay makikita natin ang tamang kasagutan sa Islām tungkol sa kapangana ...

Ang Istinjā’ at Ang Paggamit ng Palikuran

Ang Istinjā’ at Ang Paggamit ng Palikuran

Nararapat sa sinumang Muslim na maghugas pagkatapos umihi o dumumi, at alamin ang tamang paggam ...

Eksaminasyon sa mga Tao (video)

Eksaminasyon sa mga Tao (video)

Ang tinatalakay dito ay may kinalaman sa kalamidad, dahilan ng trahedya o pagsubok na dumaratin ...

Bagyong Yolanda sa Pilipinas

Bagyong Yolanda sa Pilipinas

Mga dahilan kung bakit dumarating ang mga trahedya, matinding tiisin o pagsubok sa sangkatauhan ...

Araw ng Pagkaligtas ni Moises at Pagkalunod ni Paraon (video)

Araw ng Pagkaligtas ni Moises at Pagkalunod ni Paraon (video)

Araw ng pagkaligtas ni Propeta Moises sumakanya ang kapayapaan mula kay Paraon. ...

Ȁshoorā, Ang Ikasampung Araw ng Buwan ng Muḥarram

Ȁshoorā, Ang Ikasampung Araw ng Buwan ng Muḥarram

Ang araw ng Ȁshoorâ ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muḥarram. ...