Ang Panandaliang Buhay

Ang Panandaliang Buhay

Nakakapanibugho para sa ating mga kapatid na hindi pa nahahatak sa tamang landas ...

Makamundong Nakakaaliw

Makamundong Nakakaaliw

Ang Mundo ay panandalian lamang na punong-puno ng pagsubok at palamuti ng makamundong nakakaali ...

Ang Buhay

Ang Buhay

Ang pagsisimula ng buhay ng isang tao ay masasabi na nagsimula noong ito ay nabuo sa sinapupuna ...

Kailan ang Kapanganakan ni Kristo?

Kailan ang Kapanganakan ni Kristo?

Kung susuriin natin mabuti ay makikita natin ang tamang kasagutan sa Islām tungkol sa kapangana ...

Bagyong Yolanda sa Pilipinas

Bagyong Yolanda sa Pilipinas

Mga dahilan kung bakit dumarating ang mga trahedya, matinding tiisin o pagsubok sa sangkatauhan ...

Ang Pagdalaw ng mga Kababaihan sa Libingan

Ang Pagdalaw ng mga Kababaihan sa Libingan

Ano ang pananaw ng mga pantas sa Islam tungkol sa isyung pagdalaw ng mga kababaihan sa libingan ...

Ang Alpabetong Arabik (video)

Ang Alpabetong Arabik (video)

Alpabetong Arabik, paano basahin ang dalawampu't walong letra ng arabik. ...

Ang Ina ni Birheng Maria

Ang Ina ni Birheng Maria

Ang Ina ni birheng Maria, na lola ni Hesus, dininig ng nag-iisang tunay na Diyos (Allǎh) ang ka ...

Ang Pagiging Makatarungan sa mga Babae

Ang Pagiging Makatarungan sa mga Babae

Kung ang isang lalaki ay mayroong asawa na higit sa isa, kinakailangan niyang gampanan ang pant ...

Babaeng Mabuti, Mainam na Kaaaliwan sa Mundo

Babaeng Mabuti, Mainam na Kaaaliwan sa Mundo

Kung ang Mundo ay kinaaaliwan ng mga tao, mas mainam na kaaaliwan rito ay ang babaeng mabuti. ...

Ang Ama ni Birheng Maria

Ang Ama ni Birheng Maria

Ang ama ni birheng Maria ay higit na madasalin sa mga angkan ng Israel noong kanyang kapanahuna ...