Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Para sa mga kababayan natin na nais malaman ang 5 Haligi ng Islam at lalong-lalo na sa mga bago ...

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ito ay tumatalakay hinggil sa pagkakapatiran sa Islām (video) ...

Ang Kahulugan Ng Muslim

Ang Kahulugan Ng Muslim

Ito ay katawagan sa taong tumatalima, sumusunod, sumusuko at nagpapasakop sa nag-iisang tunay n ...

Mga Haligi Ng Islām

Mga Haligi Ng Islām

Lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng napakaputing damit at ang buhok ay napakaitim ...

Ang Kahulugan Ng Islām

Ang Kahulugan Ng Islām

Ito ay galing sa salitang arabik na Salām na ang kahulugan nito ay kapayapaan ...

Ang Tatlong Antas Sa Relihiyon

Ang Tatlong Antas Sa Relihiyon

Ang Muslim, Mu'min at Muhsin ay mayroong pagkakaibahan ng kahulugan ...