Ang Pananampalataya sa Kapalaran

Ang Pananampalataya sa KapalaranAng bawat papuri ay para sa Allah (SWT), Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin, Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong, tayo’y magpapakopkop sa Allah (SWT) laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan n gating mga gawain, ang sinuman ang patnubayan ng Allah (SWT) ay walang makakaligaw sa kanya at ang sinuman ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah (SWT) ay walang makakapatnubay sa kanya.

Ang pananampalataya sa kapalaran ay ang lubos na paniniwala na ang Allah (SWT) ay nilikha Niya ang lahat ng mga bagay, ang Allah (SWT) ay itinakda Niya ang mga kapalaran o tadhana mabuti man ito o masama, at alam Niya ang lahat ng mga pangyayari.

Ang pananampalataya sa kapalaran ay naaangkop ang apat na bagay:

  1. Ang paniniwala na ang Allah (SWT) ay alam Niya ang lahat ng bagay, malaki man ito o maliit, nakalantad man ito o nakalingid.
  2. Ang paniniwala na ang Allah (SWT) ay itinakda Niya ang mga kapalaran lahat ng bagay doon sa Lawhil Mahfooz.
  3. Ang paniniwala na ang lahat ng bagay na pangyayari ay hindi ito mangyayari maliban sa kagustuhan ng Allah (SWT), kung gusto Niya na mangyari ay mangyayari at ayaw Niya na mangyari ay hindi mangyayari.
  4. Ang paniniwala na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Allah.

Narito ang ilan sa mga daleel o mga katibayan tungkol sa kapalaran mula sa Banal na Qur’an at sa Hadeeth ni Propeta Muhammad (SAW):

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “Katotohanan, Aming nilkha ang lahat ng bagay sa Qadar (may nakatakdang kapalaran).” (Surah Al-Qamar 54:49)

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “Ang Allah ang lumikha ng pitong mga kalangitan at ng kalupaan sa gayon ding bilang, bumababa ang Kanyang pag-uutos sa pagitan nila upang inyong malaman na ang Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay at nakakaalam ng lahat ng bagay.” (Surah At-Talaaq 65:12)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “Hindi baga ninyo nalalaman na ang Allah ang nakakaalam ng lahat ng nasa mga kalangitan at kalupaan? Katotohanan, ito ay nasa isang talaan (sa Lawhil Mahfooz), katotohanan, ito ay magaan para sa Allah.” (Surah Al-Hajj 22:70)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “At ang iyong Panginoon ay lumilikha at pumipili (ng anumang Kanyang gusto).” (Surah Al-Qasas 28:68)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “At wala kayong magagawa maliban na lamang kung ito ay gustuhin ng Allah, ang Panginoon ng mga nilalang.” (Surah At-Takweer 81:29)

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. (رواه مسلم)

Ayon ka Abdullah na anak ni ‘Amr na anak ni Al-‘Aas kalugdan silang dalawa ng Allah kanyang sinabi: “Narinig ko ang Sugo ng Allah na nagsasabi: Isinulat (itinakda) ng Allah ang mga kapalaran ng mga nilikha bago likhain ang mga kalangitan at kalupaan ng limampung libong  taon…” (Iniulat ni Muslim)

Related Post