Papaano Maging Isang Muslim? (video)

Papaano Maging Isang Muslim? (video)

Napakagandang kasagutan tungkol sa katanungang papaano maging isang Muslim? ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Jerry Garcia

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Jerry Garcia

Sa ngayon ay nakatitiyak na ako sa aking bagong relihiyon na ito ang tunay na relihiyon na ibin ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Enrique Gualvez

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Enrique Gualvez

Naisip ko na sa pagpasok ko sa Islam ay maitutuwid ko ang mali kong pamumuhay. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Maycho Pelaez

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Maycho Pelaez

Akala ko noon, ang Islām ay isang maling paniniwala pero gabi-gabi ko binabasa ang aklat ng Isl ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Henry Untalan

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Henry Untalan

Nang dumating ako sa Kuwait at noong unang araw ko sa aking trabaho ay nandoon parin ang takot ...

Ang Makamundong Bagay

Ang Makamundong Bagay

Huwag nating hayaang kainin tayo ng makamundong bagay na kung saan ay magdadala sa atin sa kapa ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Raul Diokno

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Raul Diokno

Katotohonang ang Allah ay Napaka-Maawain at Napaka-Mahabagin sa mga taong naghahanap ng kapayap ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Tyrone Licu

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Tyrone Licu

Buo ang pananampalataya ng mga Muslim kay Allǎh, at sila ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. ...

Bakit Sila Tinawag na Balik Islām?

Bakit Sila Tinawag na Balik Islām?

Dahil Islām ang unang Relihiyon na sinunod ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila ...

Bakit Tayo Nagmuslim?

Bakit Tayo Nagmuslim?

Sabi ng ibang tao, ang mga Muslim ay mamamatay tao, bandido terorista, padasalin pero marami na ...

Ang Diwa ng Islām

Ang Diwa ng Islām

Ang Islam ay isang katagang arabik hango sa salitang ugat na "salam" na nangangahuluganng kapay ...

Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Hindi iniatas para sa ating mga Muslim upang ipagdiwang ang anumang festival maliban lamang sa ...