Mga Katangian at Alituntunin sa Pag-aayuno

Napakagandang paliwanag tungkol sa mga katangian at alituntunin sa pag-aayuni ni Sheikh Abulhuda Miro, sana’y makapagbigay sa atin ng aral.

httpv://www.youtube.com/watch?v=g0cSpu5Je9M

Related Post