Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Mga tanong na makapulutan natin ng aral upang tayo ay maging Ikhlas at makatulong sa ating kapwa na mahihirap.

Unang tanong: Anong dapat kong gawin na ang aking bahay ay ginawang simbahan? Pangalawang tanong: Sa mga mahihirap na bansa halos wala silang makain, nag-fasting sila sa Ramadan, pagsapit ng iftar hindi nila na break kasi walang pagkain, tanggap po ba iyon?

Pakinggan natin ang sagot ni Ustadz Abdulcader P. Abbas.

Related Post