Kailan ang Kapanganakan ni Kristo?

Kailan ang Kapanganakan ni Kristo?

Kung susuriin natin mabuti ay makikita natin ang tamang kasagutan sa Islām tungkol sa kapangana ...

Ang Istinjā’ at Ang Paggamit ng Palikuran

Ang Istinjā’ at Ang Paggamit ng Palikuran

Nararapat sa sinumang Muslim na maghugas pagkatapos umihi o dumumi, at alamin ang tamang paggam ...

Eksaminasyon sa mga Tao (video)

Eksaminasyon sa mga Tao (video)

Ang tinatalakay dito ay may kinalaman sa kalamidad, dahilan ng trahedya o pagsubok na dumaratin ...

Bagyong Yolanda sa Pilipinas

Bagyong Yolanda sa Pilipinas

Mga dahilan kung bakit dumarating ang mga trahedya, matinding tiisin o pagsubok sa sangkatauhan ...

Araw ng Pagkaligtas ni Moises at Pagkalunod ni Paraon (video)

Araw ng Pagkaligtas ni Moises at Pagkalunod ni Paraon (video)

Araw ng pagkaligtas ni Propeta Moises sumakanya ang kapayapaan mula kay Paraon. ...

Ȁshoorā, Ang Ikasampung Araw ng Buwan ng Muḥarram

Ȁshoorā, Ang Ikasampung Araw ng Buwan ng Muḥarram

Ang araw ng Ȁshoorâ ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muḥarram. ...

Ang Pagsangla ng Lupa at Ginto

Ang Pagsangla ng Lupa at Ginto

Ang pagsangla ng lupa sa atin ay kapalit ng halaga na inutang na may kasunduan. ...

Ang Mabuting Lider

Ang Mabuting Lider

Ang mabuting lider o pinuno ay kung sino ang makakapagbigay ng solusyon at labanan ang mga ito. ...

Ang Pagdalaw ng mga Kababaihan sa Libingan

Ang Pagdalaw ng mga Kababaihan sa Libingan

Ano ang pananaw ng mga pantas sa Islam tungkol sa isyung pagdalaw ng mga kababaihan sa libingan ...

Ang Lottery, Ending At Raffle Ticket

Ang Lottery, Ending At Raffle Ticket

Bilang isang balik Islam gusto ko pong malaman kung tayo ba ay pweding makilahok sa mga gawaing ...

Ang Alpabetong Arabik (video)

Ang Alpabetong Arabik (video)

Alpabetong Arabik, paano basahin ang dalawampu't walong letra ng arabik. ...

Ang Ina ni Birheng Maria

Ang Ina ni Birheng Maria

Ang Ina ni birheng Maria, na lola ni Hesus, dininig ng nag-iisang tunay na Diyos (Allǎh) ang ka ...

Ang Pagiging Makatarungan sa mga Babae

Ang Pagiging Makatarungan sa mga Babae

Kung ang isang lalaki ay mayroong asawa na higit sa isa, kinakailangan niyang gampanan ang pant ...

Mga Karapatan ng mga Magulang sa mga Anak

Mga Karapatan ng mga Magulang sa mga Anak

Sa Islâm ay ipinag-utos ang mabuting pakikitungo sa mga magulang sa anumang panahon. ...

Babaeng Mabuti, Mainam na Kaaaliwan sa Mundo

Babaeng Mabuti, Mainam na Kaaaliwan sa Mundo

Kung ang Mundo ay kinaaaliwan ng mga tao, mas mainam na kaaaliwan rito ay ang babaeng mabuti. ...

Mga Karapatan ng mga Kapitbahay

Mga Karapatan ng mga Kapitbahay

Bawat isa sa atin ay may karapatan sa kanyang kapitbahay, kaya ating ibigay ang karapatan ng ba ...

Dalawang Babaeng Nag-aaway Dahil sa Isang Bata

Dalawang Babaeng Nag-aaway Dahil sa Isang Bata

Kinuha niya ang bata na para bagang galit na galit at sinabi niya na tatadtarin ko ang batang i ...

Anghel ng Kamatayan, Kaibigan ni Propeta Solomon

Anghel ng Kamatayan, Kaibigan ni Propeta Solomon

Naalala mo ba noong pagdalaw mo sa akin na mayroon akong kausap na isang lalaki? ...

Ang Pagbibiro (video)

Ang Pagbibiro (video)

Kung tayo ay mahilig makipagbiruan sa kapwa, mainam na panuorin natin ito tungkol sa pagbibiro ...

Ang Alituntunin ng Poligamiya

Ang Alituntunin ng Poligamiya

Ang poligamiya poligamiya ay maaaring maging ipinahihintulot, kanais-nais, kasuklam-suklam o ip ...