Mga Kaalaman sa Poligamiya

Mga Kaalaman sa Poligamiya

Maraming kaalaman ang mapupulot natin sa poligamiya kung bakit ito ipinahintulot sa isang lalak ...

Ang Poligamiya

Ang Poligamiya

Ito ay ipinahihintulot sa Islâm para sa sinumang lalaking may kakayahan, ngunit may limitasyon ...

Ang Ama ni Birheng Maria

Ang Ama ni Birheng Maria

Ang ama ni birheng Maria ay higit na madasalin sa mga angkan ng Israel noong kanyang kapanahuna ...

Ang Alituntunin ng Pag-aasawa sa Islâm

Ang Alituntunin ng Pag-aasawa sa Islâm

Ito ay maaaring maging obligado, kanais-nais, kasuklam-suklam, ipinagbabawal o ipinahihintulot. ...

Kasaysayan ni Lucman Tungkol sa Dila at Puso

Kasaysayan ni Lucman Tungkol sa Dila at Puso

Kumatay si Lucman ng Tupa at ibinigay niya sa kanyang amo ang Dila at ang Puso ng Tupa. ...

Ang Pagdating ng mga Kastila at Kristiyanismo sa Pilipinas

Ang Pagdating ng mga Kastila at Kristiyanismo sa Pilipinas

Ang unang Muslim na nagtanggol sa kalayaan ng Pilipinas at Relihiyong Islam ay si Lapu Lapu. ...

Bago Dumating ang mga Kastila at Kristiyanismo sa Pilipinas

Bago Dumating ang mga Kastila at Kristiyanismo sa Pilipinas

Ang Relihiyong Islam ay unang inihayag sa Pilipinas noong 1380 ng isang Arabo na si Sharif Makh ...

Kagandahang-Asal sa Pagbisita (video)

Kagandahang-Asal sa Pagbisita (video)

Pakinggan natin mga kapatid ang video na ito hinggil sa mga patakaran bilang kagandahang-asal s ...

Huwag Gayahin Ang Walang Katiyakan

Huwag Gayahin Ang Walang Katiyakan

Ang video na ito ay isang khutba na naganap sa Masjid Marzouq Al-Badr, Kuwait City na ang pamag ...

Sampung Pinakamainam Na Araw

Sampung Pinakamainam Na Araw

Alam ba ninyo mga kapatid kung anong mga araw ang pinakamainam? ...

Ang Mabuting Kaibigan

Ang Mabuting Kaibigan

Maituturing na normal lamang ang pagkakaroom ng kaibigan ngunit may pagitang limitasyon ...

Ang Kahulugan ng Kasal

Ang Kahulugan ng Kasal

Ito ay isang kasunduan upang mapahintulutan ang bawat isa sa mag-asawa ng kasiyahan sa isa't is ...

Ang Pagpili sa Babaeng Mapapangasawa

Ang Pagpili sa Babaeng Mapapangasawa

Ipinag-utos sa sinumang lalaking nagnanais na mag-asawa na pumili ng babaeng kanyang mapapangas ...

Ang Pagkakasundo Ng Dalawang Asawa

Ang Pagkakasundo Ng Dalawang Asawa

Isa sa magandang gawin ay huwag isipin na kayo ay magkahati sa piling ng inyong asawa ...

Ang Pagtanggap ng Pamaskong Handog

Ang Pagtanggap ng Pamaskong Handog

Ang hindi Muslim ay maaaring magbigay ng pagkain at inumin o regalo sa mga Muslim kahit anumang ...

Ang Pagtanggap ng Inihanda Para sa Christmas at iba pa

Ang Pagtanggap ng Inihanda Para sa Christmas at iba pa

Walang kasamaan kung walang ugnayan sa kanilang pista ...