Eksaminasyon sa mga Tao (video)

Ang paksa na ito ay isa sa  koleksyon ng mga Khutba ni Ustadz/ Mojahid Gumander sa Filipino Mosque sa Kuwait. Ang tinatalakay dito ay may kinalaman sa kalamidad, dahilan ng trahedya o pagsubok na dumarating sa sangkatauhan. Maraming mga dahilan ng trahedya o pagsubok subalit isa lamang ang nabanggit sa video na ito kung kaya’t mangayari lamang po na ipagpatuloy natin ang panunuod sa youtube hinggil sa mga karagdagan kaalaman…

httpv://www.youtube.com/watch?v=L8Qsh9JDk48

Related Post