Mga Payo sa mga Mag-asawa

Ang Islam, mayroong Ayah sa Qur’an na tumatalakay tungkol sa pag-aasawa na sinasabi na ang pag-aasawa sa Islam ay may dalawang sangkap para ito magtagumpay: ang tinatawag na Mawaddah at Rahmah…

By: Ustadz Eisa Javier

Related Post