Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang paksa na ito ay isa sa  koleksyon ng mga Khutba ni Ustadz Mojahid Gumander sa Masjid Marzouq Al-Badr (Masjid Filipino) sa Kuwait. Ito ay isang mainam na paksa na tumatalakay hinggil sa tamang kahulugan ng Ḥajj Mabroor at kung ano ang kahalagahan ng Ḥajj. Pakinggan natin mga kapatid…

httpv://www.youtube.com/watch?v=Okb9xfREVY8

Related Post