Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Bismillah, Alhamdulillah…

Panoorin po natin mga kapatid ang video na ito bilang pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa hajj, simula sa Al-Ihram hanggang sa pinakahuling gawain ng hajj ang Tawaf Al-Wida.

Related Post