Filipino, Nasorpresa ang mga Tao sa Ganda ng Adzān

Isang Filipino Muslim na nagtatrabaho sa Riyāḍ, pinahintulutan ng Imām na manawagan sa pagdarasal (Adzān) sa Masjid Hamza bin Abdul Muttalib sa Al-Uraija District bandang kanluran ng Riyāḍ sa Saudi Arabia. Nasorpresa ang mga tao sa Riyāḍ nang marinig nila ang boses niya, kataka-takang Adzān at parang boses sa Masjidil Harām na si Sheikh Muḥammad Mulla. Kaya tumawag sila ng news-reporter para mapakinggan ang boses niya, at kinuhanan naman agad ito ng video… Māshā-Allǎh

httpv://www.youtube.com/watch?v=Djvw79AmsOI

Pagkatapos ng Adzān ay pinuntahan siya ng mga tao at sila ay nagtataka dahil sa simple lang ang kanyang suot na naka-Pantalon at T-Shirt with Jacket, hanggang sa napag-alaman pa nila na siya ay nagtatrabaho bilang nagpapaligo ng mga patay.

English source:

http://riyadhconnect.com/video-filipino-surprises-riyadh-neighborhood-with-amazing-adhan/

Arabic source:

http://sabq.org/63Mfde

Related Post