Ang Pag-asawa ni Propeta Muhammad ng Marami (video)

Isang napakagandang kasagutan tungkol sa pag-aakalang si Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) ay nag-asawa ng marami dahil sa kanyang sobrang pagnanasa sa babae. Panuorin ninyo mga kapatid ang video na ito:

httpv://www.youtube.com/watch?v=_H53K3Huy-M

Hosted by: Bro. Ibrahim Poncardas Romas
Presented by: Dr. Muhammad Nadheer Ebil

Related Post