Ang Mabuting Kamatayan

Hadith Lesson 2 Tunay na ang bawat isa sa inyo ay binubuo sa sinapupunan ng kanyang ina bilang nutfah sa loob ng 40 araw… tunay na ang isa sa inyo ay gagawa ng gawain ng mga gawain ng mga tao sa impiyerno hanggang sa siya ay isang talampakan na lamang ang layo mula sa Impiyerno at siya ay aabutan ng kamatayan na gumagawa ng gawain ng mga gawain ng tao sa Paraiso at siya at papasok dito.

httpv://www.youtube.com/watch?v=TjRvvZsksuM

Related Post