May Himala Po Ba si Propeta Muḥammad? (video)

Ang pinakamalaking himala ni Propeta Muḥammad sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan ay ang banal na Qur’ân, mahawakan mo, Makita mo, at ang aklat na Qur’ân lang sa buong Mundo ang hindi na-revised, pakinggan natin mga kapatid ang video na ito mga kapatid bilang kasagutan ni Bro. Ibrahim Romas.

httpv://www.youtube.com/watch?v=qQU3317jikg

Related Post