Khadeejah Bint Khuwaylid

Khadeejah Bint Khuwaylid

Khadeejah bint Khuwaylid bin Asad bin ‘Abd Al-Ojja bin Qusay Al-Qurashiyyah Al-Asadiyyah ...

Ang Pag-asawa ni Propeta Muhammad ng Marami (video)

Ang Pag-asawa ni Propeta Muhammad ng Marami (video)

Hindi nag-asawa ng marami ang Propeta dahil sa kanyang sobrang pagnanasa sa babae. ...