Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Ito yong araw na mabuti, ito yong araw na iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel ...

Ang Mabuting Kamatayan

Ang Mabuting Kamatayan

Ang Husnul Khatimah o Mabuting Kamatayan, napakagandang paliwanag mga kapatid pakinggan natin. ...

Ang Israa wal Mi’raaj at ang Pagdarasal

Ang Israa wal Mi’raaj at ang Pagdarasal

Doon ipinag-utos ng Allǎh kay Propeta ang pagdarasal ng limampung beses (50x) sa loob ng isang ...