Mga Kahalagahan ng Ḥijāb (video)

Ang literal na kahulugan ng Ḥijāb ay ang pagtatalukbong. Ito ay ipinag-utos sa mga kababaihan na mga Muslim. Ang paksa na ito ay isa sa  koleksyon ng mga Khutbah ni Ustadz Mojahid Gumander sa Masjid Marzouq Al-Badr (Masjid Filipino) sa Kuwait, pakinggan natin mga kapatid ang ilan sa mga kahalagahan ng Ḥijāb…

httpv://www.youtube.com/watch?v=FcVu75woUDw

Related Post