Umupa Ng Kabayo Si Omar Bin Al-Khattaab

Umupa Ng Kabayo Si Omar Bin Al-Khattaab

Kasaysayan ng isang pinuno ng mga nananampalataya na umupa lang ng kabayo para pumunta sa kanya ...

Si Abū Bakr As-Ṣiddeeq

Si Abū Bakr As-Ṣiddeeq

Ang ibig sabihin ng As-Ṣiddeeq ay matapat, at tinawag siya na As-Ṣiddeeq dahil sa paniniwala ni ...