app

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ang paksa na ito ay isa sa  koleksyon ng mga Khutba ni Ustadz Mojahid Gumander sa Masjid Marzouq Al-Badr (Masjid Filipino) sa Kuwait. Ito ay isang mainam na paksa na tumatalakay hinggil sa pagkakapatiran sa Islām at pagpapaliwanag sa tatlong uri ng pagkakapatiran.

May magandang kasaysayan sa paksang ito kaya pakinggan natin mga kapatid ang video na ito…

httpv://www.youtube.com/watch?v=BvwDHfm_rZE

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.