app

May Himala Po Ba si Propeta Muḥammad? (video)

Ang pinakamalaking himala ni Propeta Muḥammad sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan ay ang banal na Qur’ân, mahawakan mo, Makita mo, at ang aklat na Qur’ân lang sa buong Mundo ang hindi na-revised, pakinggan natin mga kapatid ang video na ito mga kapatid bilang kasagutan ni Bro. Ibrahim Romas.

httpv://www.youtube.com/watch?v=qQU3317jikg

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.