app

Ang Pagtitiwala Buhat sa mga Nagtatrabaho

Ang pagtitiwala buhat sa mga katulong o sa mga nagtatrabaho. Ang ating trabaho mga kapatid ay ipinagkakatiwala po sa atin na dapat nating tuparin, tulad halimbawa ng mga kapatid natin na mga babae na nagtatrabaho sa bahay na dapat nilang gampanan ang kanilang mga gawain sa loob ng bahay at dapat nilang sundin ang kanilang mga amo at iwasan ang anumang mga ipinagbabawal.

Kung sakaling ang ating mga amo ay wala sa bahay ay huwag na huwag po kayo magpapasok ng kahit na sinong tao dapat na ipaalam muna sa amo, at kung anuman ang sekreto sa loob ng bahay ay huwag ng mangimasok o ipagkakalat sa iba…

By: Ustadz Mojahid Gumander

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.