app

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko ay hindi bahagi na itinuro ni Hesus (sumakanya ang kapayapaan) bagkus ito ay isang pagbabago sa Relihiyon dahil ang Pasko ay nagsimula bilang isang pagdiriwang ng mga Pagano na ginaya ng Simbahang Katoliko, kahit na ang mga Kristiyano mismo ay nakakaalam na ang Pasko ay nagsimula bilang pagdiriwang ng araw ng kapangakan ng mga Panginoon ng mga Pagano noong una pang panahon… Panoorin natin mga kapatid ang video sa pagpapaliwanag ng ating kapatid na si Ustadz Mujahid Navarra.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.