app

Sampung Pinakamainam Na Araw

Bismillah, Alhamdulillah

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW) na pinakahuling Propeta at Sugo.

Mga kapatid, pumasok na tayo sa buwan ng Dhul Hijjah, alam ba ninyo mga kapatid kung anong mga araw ang pinakamainam sa lahat ng mga araw sa isang taon? Ano ang pinakamainam na mga araw? Bagama’t mayroon sa atin na alam niya, mayroon sa atin na hindi niya alam, at mayroon din sa atin na nakalimutan na niya ito. Sa ngayon mga kapatid ay babanggit natin ang pinakamainam na mga araw at ito ay ang sampung araw na nabanggit ni Propeta Muhammad (SAW), ito yong mga araw sa ngayon na sampung araw ng unang buwan ng Dhul Hijjah. Mula sa umpisa unang araw ng Dhul Hijjah hanggang sa ikasampu, at ang ikasampu ay yong araw ng pagdasala ng Eid… Panoorin po natin mga pakatid ang khutba na ito na naganap sa Filipino Masjid sa Kuwait noong August 25, 2017, bilang karagdagang kaalaman.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.