app

Ang Ramadan Ay Buwan Ng Kapatawaran

Mga kapatid, mayroong labing dalawang buwan sa isang taon, at sa labing isang buwan ay mapapansin natin ang ating mga gawain, ang ating mga kamalian, ang ating mga kasalanan, ang ating mga nagawa na labag sa Allah (SWT) pero binigyan tayo ng Allah (SWT) ng isang buwan na kung saan ay ang buwan na ito ay buwan ng kapatawaran…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.